19:17
Username Password
Forgot your password?
Most Kills
01 Rathys 23 Kills 1 Deaths
02 Nahc 6 Kills 3 Deaths
03 Mina chan 3 Kills 5 Deaths
04 Peddle 3 Kills 2 Deaths
05 RiceBoy 3 Kills 4 Deaths
PVP RankingClick here to see who's owning!

Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on ElariaRO

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 GreatestAlly 976 Whitesmith 99 70 MAGA
2 Kowalski 800 Whitesmith 99 70 Jhereg
3 Porridge 750 Whitesmith 99 67 NightlifeGaming
4 Ravenfritz 300 Whitesmith 99 70 SoloDuo
5 Crafter 170 Whitesmith 99 70 None
6 Kauza 160 Whitesmith 99 69 None
7 Edelstahl 130 Whitesmith 98 65 Legacy of Blue Trinity
8 r zwo d stroh 130 Blacksmith 95 50 Fruchtzwerg
9 Ginger Ale 120 Whitesmith 99 70 how2mine4fish
10 Ito Tanko 120 Blacksmith 96 50 HK Florestika
11 Mizuki 110 Whitesmith 99 70 None
12 Tagomi 110 Whitesmith 99 68 None
13 Nippies 100 Whitesmith 99 70 Polite as Phuck
14 SOOP 100 Whitesmith 99 69 Farmer
15 WS sen 60 Whitesmith 99 70 GoingDown
16 Malkavian 60 Whitesmith 99 68 None
17 NPC Ei 60 Whitesmith 93 59 None
18 Saelle 60 Whitesmith 91 60 None
19 WaraySmith 50 Whitesmith 89 58 None
20 OhWoCao 50 Whitesmith 88 54 None