08:38
Username Password
Forgot your password?
Most Kills
01 Fabz 288 Kills 147 Deaths
02 Hei Khenzi 286 Kills 247 Deaths
03 Rakim 253 Kills 253 Deaths
04 Talis 164 Kills 22 Deaths
05 Trilla 164 Kills 50 Deaths
PVP RankingClick here to see who's owning!

Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on ElariaRO

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 GreatestAlly 976 Whitesmith 99 70 MAGA
2 Kowalski 800 Whitesmith 99 70 Jhereg
3 Porridge 750 Whitesmith 99 67 NightlifeGaming
4 Crafter 170 Whitesmith 99 70 None
5 Kauza 160 Whitesmith 99 69 None
6 Edelstahl 130 Whitesmith 98 65 Legacy of Blue Trinity
7 r zwo d stroh 130 Blacksmith 95 50 Fruchtzwerg
8 Ginger Ale 120 Whitesmith 99 70 how2mine4fish
9 Ito Tanko 120 Blacksmith 96 50 HK Florestika
10 Mizuki 110 Whitesmith 99 70 None
11 Tagomi 110 Whitesmith 99 68 None
12 Nippies 100 Whitesmith 99 70 Polite as Phuck
13 WS sen 60 Whitesmith 99 70 GoingDown
14 Malkavian 60 Whitesmith 99 68 None
15 NPC Ei 60 Whitesmith 93 59 None
16 Saelle 60 Whitesmith 91 60 None
17 WaraySmith 50 Whitesmith 89 58 None
18 OhWoCao 50 Whitesmith 88 54 None
19 Amaryllis 40 Whitesmith 99 70 None
20 Kastoo 40 Whitesmith 99 70 Oui Oui